У червні 2017 року на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради було прийняте рішення про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року. Орган, відповідальний за моніторинг і втілення стратегії – Інститут стратегії культури – комунальна установа, підпорядкована Департаменту розвитку Львівської міської ради.

Мета Стратегії розвитку культури полягає у визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які забезпечать оптимально сприятливі та ефективні умови для духовного, естетичного, соціального розвитку кожної людини зокрема і міської громади в цілому шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в місті.

Стратегічні цілі, що ставить Стратегія:
– децентралізація культури: розбудована сучасна культурна інфраструктура у всіх районах міста, створені активні культурні громадські простори;
– відповідальне ставлення до культурної спадщини;
– інноваційна міждисциплінарна культурна освіта, інтегрована на всіх освітніх рівнях, орієнтована на усі групи населення;
– культура як простір діалогу;
– ефективне фінансування та управління у сфері культури.