Варна, Болгарія. Кількість жителів – 346 тис. осіб (на 2011 р.)

Нормативна база регулювання культури – Обласна стратегія
розвитку на період 2014-2020 рр., Закон «Про розвиток культури» від 1999 р. Європейська молодіжна столиця 2017 р.

Обставини створення
Фонд культури міста Варна створений рішенням міської ради на початку 2014 р. для стимулювання втілення культурних ініціатив. Місією фонду є розробка широкого кола фінансових інструментів для мистецтва і культури задля перетворення міста на активний культурний центр Болгарії. Ключовими причинами заснування фонду стали потреби забезпечення прозорості, підзвітності, об’єктивності у розподілі коштів міста на культуру, недотримання принципу справедливої конкуренції у відборі культурних проектів та визначенні обсягів їхнього фінансування. Приводом для заснування фонду стало затвердження цілі виходу міста Варна на високий рівень культурної впізнаваності в Європі, а також отримання прав на проведення культурних подій ініційованих європейськими організаціями.
З початку своєї діяльності фондом фінансується щорічно 130-150 культурних проектів. Ключова функція фонду – розподіл коштів на конкурсній основі між суб’єктами культури у відповідності до пріоритетів культурної політики місцевої влади.

Джерела фінансування
Структура надходжень у місцеві фонди культури Болгарії визначена Законом «Про розвиток культури» від 1999 р. і враховує:
– кошти з міського бюджету на реалізацію цільових програм і проектів;
– приватні внески від фізичних та юридичних осіб, заповіти;
– відсотки за рахунками фонду;
– інші джерела за погодженням міської ради.

Напрями фінансування
Фонд забезпечує фінансування культурних проектів міста Варна у таких напрямах:
1. Напрям «Фестивалі та конкурси» дає можливість отримання заявниками субсидій один раз на рік за такими піднапрямами:

2. Творчі проекти фінансуються за такими складовими:

3. Напрям міжнародного і національного співробітництва передбачає фінансування:
– мобільності для творчих колективів та індивідуальних артистів Варни з метою відвідування культурних форумів в країні та закордоном, налагодження партнерських відносин, навчання, обмінів з культурними вітчизняними та іноземними операторами. Максимальна сума фінансування для індивідуальних митців 1 тис. євро, для колективів – 2,5 тис. євро з співфінансуванням заявником 30% від витрат (можливість підтверджується декларацією). Сума гранту дозволяє використати частину коштів на транспортні витрати;
– спільного національного і європейського культурного виробництва для юридичних осіб сфери культури і мистецтва Варни, які зареєстровані як некомерційні організації, об’єднання чи кооперативи. Передбачає наявність національного чи закордонного партнера, максимальну суму фінансування 10 тис. євро з 30% самофінансуванням від загального бюджету проекту (підтверджується декларацією) зі сторони заявника.
4. Аудиторії (навчальні програми) за такими складовими:
– дослідження, оцифрування та соціалізація культурно-історичної спадщини Варни для некомерційних організацій сфери культури в межах 7,6 тис. євро з самофінансуванням заявника у розмірі 10% від вказаного бюджету;
– нові організаційні моделі та медійні проекти передбачають резиденції та майстерні для представників мистецтва і креативних індустрій, а також медійні ініціативи для популяризації культури Варни на національному та міжнародному рівнях. Обсяг фінансування становить 7,6 тис. євро, а заявниками можуть бути некомерційні організації та індивідуальні митці, які декларацією підтверджують можливість самостійно профінансувати 30% від бюджету заявки.

Механізм відбору є спільним для всіх напрямів фінансування культури Варни і передбачає наступне:
1. Допустимі кандидати: юридичні особи сфери культури і мистецтва, які зареєстровані як некомерційні організації, а також індивідуальні артисти, які зареєстровані як самозайняті особи;
2. Не можуть подавати заявки нерезиденти, суб’єкти, які протягом останніх трьох років неуспішно використали фінансування фонду, або не мають власних фінансових ресурсів чи працюють в органах місцевої влади;
3. Не розглядаються для фінансування проекти: які отримали кошти по інших муніципальних проектах; передбачають придбання творів мистецтва; є святкуваннями на чиюсь честь;
4. Адміністративні витрати у заявці не повинні перевищувати 5% відносно прямих витрат.
5. Критеріями відбору проекту є: художня цінність для міста; оригінальність концепції; інноваційність для міста; можливість залучення жителів міста та доступність для них; реалістичність втілення; можливості майбутнього розвитку проекту; оптимальне співвідношення витрат бюджету; якість комунікаційного плану.
6. При розгляді пропозицій Комісія з оцінки проектів має право на скорочення бюджету, скорочення сум у статтях витрат, які на її думку завищені або якщо проект може бути реалізований з меншою кількістю ресурсів, враховуючи розсудливість і ефективність використання державних коштів. Якщо Комісія вирішує скоротити бюджет проекту і він отримує фінансування, то заявник впродовж 2-х тижнів після опублікування результатів повинен надати згоду на реалізацію проекту на нових умовах. У разі відмови, фінансування отримує проект з найбільшою кількістю балів, який включений у резерв.

Можливості та ризики досвіду для Львова
Приклад фонду культури міста Варна є репрезентативним стосовно фінансування культурних ініціатив для міста Львова у таких можливостях:
1. Вимога обов’язкового співфінансування проекту заявником дозволяє в значній мірі гарантувати його економічну та ідейну зацікавленість у реалізації, подальшому продовженні життя проекту після надання грантових коштів.
2. Відсутність градації у розмірах фінансування за статусом заявників (звання, нагороди, кількісний і якісний склад учасників) дозволяє на рівних умовах брати участь у відборі всім заявникам та концентруватися на культурній цінності проекту учасника, а не на його впливовості.
3. Встановлення співвідношення між прямими і непрямими витратами по заявці дозволяє уникнути зловживань і завищення витрат, які прямо не пов’язані з втіленням культурного проекту.

Ризики, які виникають при перенесенні даної моделі на Львів:
1. Відсутність фінансування для культурних ініціатив тривалістю більше одного року не дозволяє отримати грошову підтримку масштабним проектам.
2. Так як заявниками можуть бути лише некомерційні організації, фонд є непривабливим для приватних донорів, які у більшості надають перевагу фінансуванню перспективних інноваційних культурних проектів міста.

Корисні посилання:
Система за управление на Фонд «Култура»: http://fund.varnaculture.bg/.
Община Варна: http://www.varna.bg/

На замовлення Інституту стратегії культури дослідження виконала агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

Поділитися