Ділимося результатами дослідження «Стратегічне управління в культурі: Львівська агломерація», проведеного ІСКом цьогоріч. Його мета — з’ясувати, яким є культурний  потенціал Львівської агломерації, місце культури у стратегіях розвитку її громад, виявити проблеми розвитку сфери культури в громадах для розроблення рекомендацій щодо покращення її стану.

Об’єднання громад в агломерацію є відповіддю на динамічні виклики сьогодення. Серед структурних та інфраструктурних аспектів, притаманних цьому процесу, роль культури  дуже важлива: вона формує ідентичність та відчуття згуртованості спільноти і посилює сталість агломерацій.

Упродовж двох останніх років велась активна робота щодо формалізації Львівської агломерації. Наприкінці 2023 року прийнято Стратегію розвитку потенційної Львівської агломерації та ініційовано процедуру створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Львівська агломерація».

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку міста Львова, регіону та виклики воєнного часу, Інститутом стратегії культури проведено дослідження «Стратегічне управління в культурі: Львівська агломерація». Його метою є вивчення культурного потенціалу Львівської агломерації, визначення місця культури у стратегіях розвитку громад, виявлення проблем розвитку сфери культури в громадах задля розроблення рекомендацій щодо покращення її стану. Це дослідження заглиблюється у складний взаємозв’язок між створенням міської агломерації та значенням культурних елементів у цій складній структурі.

Під час дослідження використано комплексний підхід, у рамках якого було:

  • вивчено культурний потенціал Львівської агломерації;
  • проведено критичний аналіз документів стратегічного планування державної регіональної політики, визначено ключові цілі та завдання, пов’язані з культурним розвитком;
  • здійснено порівняльний аналіз стратегій розвитку громад у межах Львівської агломерації на предмет того, як різні громади визначають пріоритети та інтегрують культурні елементи у свої стратегії розвитку, виявлено закономірності, спільні та відмінні риси у візійному баченні культури у громадах;
  • проведено анкетне опитування представників громад Львівської області загалом та агломерації зокрема, які безпосередньо займаються питаннями культури; відтак здійснено збір, обробку й аналіз даних від громад про актуальні проблеми, стан та можливості розвитку культури на місцевому рівні;
  • узагальнено та сформовано рекомендації від представників громад щодо покращення стану сфери культури на місцевому та державному рівні.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти, матеріали Львівської обласної військової адміністрації, Львівської міської ради, об’єднаних територіальних громад Львівської області, Аналітичного порталу Львівщини, аналітичні матеріали аналітичних та рейтингових агентств.

Ця методологія дослідження забезпечує цілісне розуміння культурного ландшафту, адміністративно-політичного контексту та перспектив громад, що дає основу для розроблення  обґрунтованих рекомендацій для покращення культурного розвитку у Львівській агломерації.

Дослідження провела і текст підготувала Соломія Ткач, аналітикиня Інституту стратегії культури.

Ознайомитись із документом можна тут. Деталізовано із результатами проведеного опитування, що лягло в основу дослідження, можна ознайомитися тут.

Поділитися