Орхус, Данія. Кількість жителів – 336,411 тис. осіб (на 2017 р.).
Нормативна база регулювання культури – Культурна політика міста Орхус на 2017-2020 рр.
Європейська столиця культури 2017 р.

Особливості функціонування
Культурна політика Данії характеризується високим рівнем децентралізації, що дає можливість містам самостійно визначати орієнтири свого культурного розвитку. Фінансуванням культурних проектів та організацій міста Орхус займається місцевий департамент культури. Ключовою його функцією є збереження балансу між підтримкою довготермінового розвитку та використанням поточних можливостей культури.
Цілі діяльності департаменту культури:
– розширення культурних просторів у місті для розвитку митців і культурної освіти жителів;
– посилення стратегічного партнерства з національними міжнародними культурними організаціями та фондами, приватними донорами;
– розвиток культурних інституцій міста.
Головним принципом фінансування культурних проектів департаментом є їхня інтегрованість у загальний культурний простір міста і відповідність стратегії його розвитку.

Джерела фінансування
Наповнення бюджету культури міста Орхус відбувається з таких джерел:
– надходження від Міністерства культури та через національні культурні профільні комісії;
– надходження з бюджету міста на культуру;
– цільові надходження від міжнародних організацій;
– надходження від приватних компаній та індивідуальних донорів.

Для залучення приватного донорства, департамент культури активно застосовує інструменти фандрайзингу. Розроблена трирівнева модель партнерства для спонсорів:
– виконавче партнерство для великих компаній, які в обмін на спонсорські внески отримують можливості участі в комунікаціях культурних заходів, які фінансуються за їхні кошти департаментом;
– партнерство бізнес-плюс для компаній, які за спонсорство отримують можливість бути представленими у профільних культурних заходах, а також зробити внесок не лише грошима, а й через надання своїх послуг (готелі, транспортні компанії тощо);
– бізнес-клуб – об’єднання компаній для представлення їх можливостей і переваг фінансування у культурні проекти міста.

Успішним прикладом є Програма «Орхус Європейська столиця культури 2017». Загальний бюджет програми становив 57,6 млн. євро, з них адміністрацією міста виділено 15,7 млн євро, а 11,52 млн. євро зібрані через описану програму партнерства від приватних донорів. В останні роки значно активізувалися приватні внески для культури міста, які можуть відбуватися у формі прямих внесків в культурні об’єкти/проекти, або опосередковано – через передачу коштів департаменту культури. Зокрема, у 2017 р. через департамент приватними спонсорами було внесено 11,56 млн. євро, а напряму – 3,36 млн. євро.

Напрями фінансування
Кошти від департаменту культури Орхуса спрямовуються у таких напрямах:
1. Фінансування операційної діяльності комунальних закладів культури:
– дитячий культурний центр «Børnekulturhuset»;
– музична школа «Aarhus Musikskole»;
– культурний центр «Godsbanen»;
– центр виробництва фільмів «Filmby Aarhus»;
– концертний зал, Орхуський симфонічний оркестр.
2. Грантове чотирирічне фінансування для проектів муніципальних і приватних закладів культури.
3. Грантове разове фінансування для місцевих культурних ініціатив.

Механізм відбору
Департаментом культури міста Орхус засновано незалежні культурні ради по відповідних напрямах, які обирають місцеві проекти на грантове фінансування:
1. Kunstrådet – незалежна мистецька рада, створена для художньої оцінки проектів закладів культури. Оцінка здійснюється раз на 4 роки для визначення пріоритетів фінансування цих закладів за довгостроковими грантовими програмами.
2. Billedkunstudvalget – рада з оцінювання художнього мистецтва, оцінює заявки художників, подані до муніципальних органів Орхуса щодо купівлі їхніх творів, а також надає оцінку грантовим заявкам на культурні заходи у сфері образотворчого мистецтва.
3. Musikudvalget – рада з питань музики, яка проводить оцінку заявок щодо грантового фінансування музичних проектів міста та виконавців.

Оцінка можливостей продовження грантового фінансування на майбутні періоди здійснюється раз на 4 роки радою культури для визначення пріоритетів фінансування. Методологія оцінки полягає у визначенні якості культурного проекту у 3-х напрямах: залученість, компетенції та важливість для міста.
Кожен напрям має затверджений перелік питань, які оцінюються якісно та аналізуються. Складовою процесу є самооцінка закладами культури для підтвердження об’єктивності зі сторони ради та обов’язково проводиться 2 інтерв’ю з керівниками закладів культури. За результатами оцінки радою формуються висновки щодо культурної вагомості культурних операторів вказуються їхні основні проблеми і рекомендації щодо подальшого розвитку. У разі виявлення суттєвих недоліків, рада культури може рекомендувати департаменту культури знизити обсяги фінансування чи скасувати їх на наступні 4 роки. За результатами оцінки публікується звіт з детальним описом кожного оцінюваного об’єкта та опис його результатів за кожним з критеріїв. Остання оцінка проводилася у 2016 р. для 16-ти об’єктів: театри, музичні фестивалі, музичні заклади.

Можливості та ризики досвіду для Львова
Досвід фінансування культури міста Орхус може бути корисним для Львова у таких напрямах:
1. Можливість фінансувати не лише державні, а й приватні культурні проекти розширить площину культурного розвитку міста та престижність фонду культури.
2. Методологія оцінки проектів, яка враховує самооцінку заявників та публікація результатів забезпечує високу об’єктивність відбору культурних проектів для фінансування.

Перенесення описаної моделі фінансування на Львів може нести такі ризики:
1. За відсутності тісного партнерства з бізнесом і налагоджених механізмів залучення та мотивування приватних спонсорів культури, фонд не зможе у повній мірі втілювати подібні ініціативи (без встановленої верхньої межі фінансування одного заявника) через обмеженість коштів.

Корисні посилання:
KUNSTFAGLIGE EVALUERINGER – af 15 kulturinstitutioner i Аarhus:
https://cdn.aarhus.dk/media/6704/kunstfaglige-evalueringer-af-15-kulturinstitutioner-i-aarhus.pdf
KULTUR OG BORGERSERVICE: https://aarhus.dk/
Kultur og Borgerservice: https://aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=44041&fileName=def3bcde-e76f-4e6c-84bd-6a1318b58dfc.pdf&committeeId=973&downloadName=Budgetm%C3%A5l
Kultur og Borgerservice: https://aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=44041&fileName=def3bcde-e76f-4e6c-84bd-6a1318b58dfc.pdf&committeeId=973&downloadName=Budgetm%C3%A5l
Aarhus-2017: https://aarhus.dk/media/6125/the-official-aarhus-2017-magazine.pdf
CULTURAL POLICY 2017-2020. City of Aarhus:
https://aarhus.dk/media/6713/cultural-policy-2017-2020.pdf
European Capital of Culture Aarhus 2017 / Strategic Business Plan:
http://www.aarhus2017.dk/media/3289/arhus_2017_strategic_business_plan_uk.pdf
Principindstilling – Det varige aftryk af Aarhus 2017:
https://aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=296041&fileName=d5822e6f-71ae-4c24-a16b-
6ef9107d50fc.pdf&committeeId=797&downloadName=Indstilling

На замовлення Інституту стратегії культури дослідження виконала агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.Поділитися