Ліон, Франція. Кількість жителів – 513,275 тис. осіб (на 2015 р.)

Нормативна база регулювання культури – Програма співробітництва Держава-Регіон Овернь-Рона-Альпи 2015-2020, Хартія культурного співробітництва 2017-2020 рр. «Ліон – стале місто».

Особливості фінансування
Управління культурою та її фінансування у Франції має доволі централізований характер, що виражається формуванням культурної політики і бюджетів на рівні Міністерства культури і комунікацій, яке, у свою чергу, встановлює обсяги субсидіювання міст та регіонів через бюджети департаментів культури і національні фонди.
У Ліоні питаннями грошової підтримки суб’єктів культури займається дирекція з культурних зв’язків. Ключовою функцією дирекції є акумулювання та перерозподіл коштів, які надходять на фінансування культури від Міністерства, Регіональної дирекції культури, національних фондів культури і міжнародних культурних організацій; визначає культурну політику міста.

Основні завдання дирекції:
– розвиток інновацій та співробітництва в оцифруванні культурної спадщини;
– підтримка спільних проектів розвитку та обмінів музичних та інших мистецьких установ;
– підтримка індивідуальних митців через індивідуальні гранти для підвищення компетенцій та реалізації їхніх проектів;
– розробка і впровадження маркетингових заходів для просування культури Ліона на національному та міжнародному рівні;
– впровадження та контроль за втіленням культурних програм співробітництва та розвитку;
– впровадження принципів сталого розвитку у культурі міста.

Джерела фінансування
Наповнення бюджету культури міста Ліон відбувається з таких джерел:
– цільові надходження від Міністерства культури та комунікацій на фінансування культурних операторів (Вища національна музична і танцювальна консерваторія) та на спільну підтримку проектів у рамках програм співробітництва;
– надходження від міжнародних організацій та фондів на фінансування цільових проектів;
– надходження з бюджету міста на культуру (включно 15% податку від казино);
– надходження від профільних національних культурних фондів на грантові програми для суб’єктів культури;
– приватні внески від компаній та індивідуальних меценатів.

Напрями фінансування
Дирекція культурних зв’язків для втілення культурних ініціатив спрямовує фінансування у таких напрямах:
1. Субсидіювання місцевих культурних операторів:
– однорічні субсидії на операційну діяльність для культурних організацій та колективів, надаються для підтримки проведення подій, які становлять значний культурний інтерес для міста, популяризують його на національному та міжнародному рівні. Сектори: поезія, цифрове мистецтво, кіно, театр, класична і сучасна музика, музичні простори, танці. У 2017 р. за кожним сектором було обрано по одному заявнику, а загальна сума фінансування становила 132,2 тис. євро.
Структура фінансування за програмою у 2017 р.:

– пакетні субсидії для мистецьких колективів на закупівлю обладнання на загальну суму 95 тис. євро в рік надаються юридичним особам, які працюють за такими напрямами, як цифрові та візуальні мистецтва, театр, музичні сцени, класичне і сучасне музичне мистецтво, танці, культурна спадщина. Обсяги фінансування не мають чітко визначених рамок і можуть коливатися від 1 до 25 тис. євро залежно від черговості ухвалених заявок та вагомості заявників для культурного життя міста. Загалом, такі грошові субсидії отримали 13 мистецьких колективів Ліона у 2017 р.

Структура фінансування за програмою у 2017 р.:

– субсидії від Казино Ліона для музичних колективів та шкіл на суму 200 тис. євро. щорічно. Суть цієї субсидії полягає в тому, що у рамках корпоративної соціальної відповідальності найбільше казино міста Grand Casino de Lyon добровільно виділяє пожертвування в обсязі 200 тис. євро у бюджет культури міста. Так, Казино Ліона обрало сферу музики для підтримки. Важливо, що розподіл наданих коштів проводиться дирекцією з культурних зв’язків самостійно за такими напрямами: підтримка створення нових творів і проектів; підтримка місцевої автентичної музики; підтримка промоції місцевих музичних проектів. За підсумком 2017 р. структура фінансування була такою:

Крім добровільного спонсорства, усі казино міста Ліон сплачують місцевий податок у розмірі 15%, кошти з якого направляються на фінансування освіти, охорони здоров’я та культури з розподілом залежно від пріоритетності.
2. Участь у програмах співфінансування культури міста:
– Хартія культурного співробітництва 2017-2020 «Ліон – стале місто», у межах якої фінансуються 27 попередньо обраних місцевих культурних організацій, що були визначені за критеріями культурної цінності для міста і можливості долучення до досягнення його сталості і розбудови культурної екосистеми у напрямах: місто навчальне, збалансоване, солідарне, екологічно чисте, творче та інноваційне, партисипативне, місто культурної спадщини і рівності. Кожна організація у своїй заявці самостійно обирала напрями втілення ініціатив. Співфінансування передбачає участь міста, регіону, Міністерства культури та комунікацій, а також інших міністерств залежно від тематики проектів, а також європейських профільних організацій. За винятком кількох великих об’єктів культурної спадщини, найбільша частка фінансування у рамках Хартії припадає саме на місцевий бюджет, а здійснюється воно у формі субсидій. Виконання зобов’язань культурних організацій за Хартією контролюється комісією культури, до складу якої входять експерти з різних культурних муніципальних організацій, органів влади, індивідуальні митці, лідери думок;
– Програма співробітництва Держава-Регіон Овернь-Рона-Альпи 2015-2020, у межах якої визначені об’єкти культури спільного національного і регіонального фінансування, які формують вагому культурну пропозицію в регіоні за такими напрямками: оснащення музеїв, спектаклів та кінотеатрів; історичні пам’ятки; супровід технологічних змін та культурних мереж. Таким об’єктом у місті Ліон є Школа кінематографії Cinéfabrique, яка на період програми отримає 4 млн. євро у співвідношенні 2 млн. євро від держави через Національний центр кіно та анімації та 2 млн. євро від регіону через DRAC (Регіональну Дирекцію з культурних зв’язків). Кошти перераховуються через бюджет дирекції культури міста.

Механізм відбору. Ключовою особливістю Ліона є наявність універсальних критеріїв для відбору заявників певного виду діяльності по всіх програмах субсидіювання, розроблених дирекцією з культурних зв’язків. Заявки оцінюються за двома критеріями: художня цінність та культурна цінність. Для кожного критерію встановлений перелік показників.
1. Для фестивалів та інших культурних подій:
– художня цінність: частка місцевих артистів у програмі фестивалю; зрозуміла художня концепція; детально прописана процедура залучення артистів (відбір, співвиробництво, співорганізація); можливість працювати у партнерстві з іншими місцевими культурними операторами;
– культурна цінність: можливість пропонувати різноманітні культурні заходи, які сприяють залученню відвідувачів у місто (навчальні заходи, культурне посередництво та супровід).
2. Для художніх колективів:
– художня цінність: видимість творчості в місті; регулярне створення нових робіт; можливість співпраці з місцевими представниками культури на умовах співтворення, обміну досвідом та командної роботи; втілення інноваційних та унікальних проектів; забезпечення національної чи міжнародної промоції під час гастролей художніх колективів;
– культурна цінність: можливість пропонувати різноманітні культурні заходи, які сприяють залученню відвідувачів у місто (навчальні заходи, культурне посередництво та супровід); залучення під час втілення проекту нової публіки.
3. Для культурних інституцій:
– художня цінність: пропорція місцевих та сторонніх культурних творів, які представлені інституціями; наявність зрозумілої художньої концепції; прозоре визначення умов участі для артистів; можливість співпраці з місцевими культурними операторами;
– культурна цінність: залучення під час втілення проекту нової публіки; можливість пропонувати різноманітні культурні заходи; адаптована до цільової аудиторії тарифікація.

Можливості та ризики досвіду для Львова
Досвід фінансування культури міста Ліон може бути корисним для Львова у таких напрямах:
1. Залучення до програм співфінансування чи дофінансування місцевих культурних проектів спільно з Українським культурним фондом, міжнародними організаціями, Міністерством культури чи місцевим департаментом культури на умовах визначених часток участі, розмір яких залежить від пріоритетності тематики проекту для міста і участі в його культурній промоції.
2. Наявність універсальних критеріїв для кожної з форм культурної діяльності (колективи, інституції та події) дозволяє забезпечити об’єктивність та однакові можливості для всіх заявників, незалежно від організаційної форми діяльності, кількості працівників та масштабів поширення культурного продукту.
3. Можливість оновлення технічного забезпечення для проектів державних культурних організацій без довгих та складних процедур тендерних закупівель.

Перенесення описаної моделі фінансування на Львів може нести такі ризики:
1. Відсутність визначеної максимальної суми субсидії на одного заявника по програмі зумовлює ймовірність розподілу коштів між найбільшими культурними проектами і недоступність фінансування для дрібніших за бюджетом ініціатив, або фінансування їх за залишковим принципом.
2. Ймовірність конфлікту інтересів при спільному фінансуванні з різними грантодавцями щодо співвідношення їхніх часток та напрямів надання коштів, а також лобіювання окремих заявників.
3. Відсутність умов співфінансування із заявником зменшує його заінтересованість в успішній реалізації проекту і продовженні його життя після завершення гранту, а не простому освоєнні коштів зі звітуванням.

Корисні посилання:
Guide des subventions culturelles: https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2018-11/guide-subventions-culturelles.pdf
Attribution de subventions de fonctionnement à 10 associations pour un montant sur l’enveloppe FIC: https://www.lyon.fr/blob?op=201711/delib/20173387.pdf
Attribution de subventions de fonctionnement à 31 associations culturelles Enveloppe “Casino”: https://www.lyon.fr/blob?op=201707/delib/20173142.pdf
Attribution de subventions de fonctionnement à quinze associations du secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA: https://www.lyon.fr/blob?op=201707/delib/20173119.pdf
Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 95 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique: https://www.lyon.fr/blob?op=201709/delib/20173182.pdf
LIVRET DE BONNES PRATIQUES EXPERIENCES DE COOPERATION CULTURELLE A Lyon: http://www.polville.lyon.fr/sites/default/files/culture/livret-bonnes-pratiques-ccc-2012-2016-compresse.pdf C
HARTE DE COOPÉRATION CULTURELLE “LYON VILLE DURABLE” 2017-2020: http://www.polville.lyon.fr/sites/default/files/ccc_lvd_0.pdf
RAPPORT DU MAIRE- Ville de Lyon. Compte administrative 2017: https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2018-06/Compte%20adminitratif%202017%20Rapport%20du%20Maire.pdf

На замовлення Інституту стратегії культури дослідження виконала агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

Поділитися