Ейндховен, Нідерланди. Кількість жителів – 223,2 тис. осіб (на
2015 р.).

Нормативна база регулювання культури – Стратегія розвитку міста Ейндховен 2016-2020, Культурна політика Нідерландів 2017-2020, Схема субсидіювання культури Ейндховена 2017-2020, Кодекс врядування культури від 2014.

Обставини створення
Фонд культури Ейндховена (Stichting Cultuur Eindhoven) заснований у 2015 р. з ініціативи міської ради з метою стимулювання розвитку культури та мистецтва в місті, а також для покращення його культурної привабливості. Створенню Фонду передувало проведене аналітичне дослідження щодо особливостей розвитку культури Ейндховена і ефективності культурної політики зі сторони місцевої влади. Були виявлені такі ключові проблеми:
– недостатнє субсидіювання культури міста від профільного Міністерства (в економічному плані Ейндховен є другим за важливістю містом у Нідерландах, а за субсидіюванням культури – на рівні селища);
– напруженість у взаємовідносинах місцевих культурних організацій та Департаменту культури через необґрунтований розподіл фінансування;
– залежність обсягів та структури фінансування культурних організацій і проектів від політичної ситуації в місті. За результатами висновків з дослідження та обговорень, було підписано коаліційну угоду, в якій декларувалася незалежність діяльності фонду культури і його віддаленість від політичних інтересів місцевої влади. Разом зі створенням фонду в угоді затверджувалася нова, паралельна до загальнодержавної, чотирирічна система субсидіювання культури міста. Фонд виконує такі основні функції:
– консультаційна: консультування місцевої влади щодо культурної політики міста і виділення стратегічних напрямів фінансування; консультації для культурних організацій стосовно формування заявок на отримання коштів, фандрейзингу, навчання тощо;
– заохочувальна (стимулююча): розбудова культурної мережі міста через налагодження співпраці між владою, бізнесом, культурними організаціями; заохочення інновацій в культурі та впровадження нових моделей роботи;
– фінансова: надання коштів проектам культурного сектору на різних умовах в межах програм фінансування.

Джерела фінансування
Відповідно до статуту, джерелами наповнення фонду культури Ейндховена є:
– внески з культурного муніципального бюджету (резервування коштів у бюджеті);
– приватні пожертвування і спадщина;
– внески від інших приватних фондів;
– пільгові відшкодування.
У фонді діє також система цільового залучення коштів від приватних донорів, у межах якої фізичні та юридичні особи можуть надати кошти в фонд для фінансування конкретного обраного ними проекту/організації чи напряму. Співпраця фонду з компаніями, банками, приватними фондами і меценатами є одним з пріоритетних напрямів його роботи.

Напрями фінансування
Фонд культури Ейндховена надає фінансування у таких напрямах: субсидіювання, культурна премія Ейндховена, програма «Креативні індустрії».
Субсидіювання культури розподіляється за такими програмами:
1. BIS (BASISINFRASTRUCTUUR) – програма субсидіювання об’єктів базової культурної інфраструктури міста. Надається раз на 4 роки заявникам, які формують базову екосистему культури міста. Фінансування можуть отримати: музеї; заходи-презентації та інсталяції; студії, фестивалі та кіно; посередники в культурній освіті; інші формати. Важливо, що такі субсидії надаються виключно юридичним особам не на забезпечення поточного функціонування організацій, а на реалізацію представленої ними програми ініціатив. Перша програма діє впродовж 2017-2020 рр. і об’єднує 11 місцевих реципієнтів, для яких затверджується субсидіювання на 4 роки, а визначення обсягів коштів відбувається раз на рік (до 1 травня щороку подається заявка, яка розглядається впродовж 13-ти тижнів). Ресурси для цієї програми акумулюються фондом з муніципального бюджету.
2. PLUS-програма і PLUS-проекти – фінансування надається юридичним особам у всіх сферах культури (включаючи культурну спадщину) на спеціальні програми та постановки; співавторство, розвиток талантів, культурну освіту та відпочинок, а також для проектів співпраці культурних організацій з організаціями у сфері освіти та технологій. PLUS-програма передбачає фінансування заявленої програми організації на 1 або 2 роки, а PLUS-проекти – разове фінансування під проект. На відміну від ВІS, метою цього напряму субсидіювання є створення додаткової вартості культурних організацій. При цьому обсяг фінансування від фонду не може становити більше 80% від заявленого бюджету (20% самофінансування заявниками), а ресурси формуються у тому числі з приватних надходжень.
3. Snelgeldfonds – разове фінансування для фізичних та юридичних осіб у сфері культури Ейндховена обсягом до 3 тис. євро у напрямах культурних презентацій, досліджень і виробництва. Важливо, що дана схема найбільше використовується фізичними особами (індивідуальними митцями) для одержання субсидій. Так, у 2018 р. вони становили 79% від усіх заявників. Загалом, у 2018 р. через цю схему було профінансовано 29 місцевих культурних проектів (переважно у музиці, кіно та дизайні) на суму 210 тис. євро, з них 50
тис. євро надано з бюджету муніципалітету, решту – від приватних надходжень.
4. Gilden – схема фінансування культурних гільдій Ейндховена, яка передбачає разову річну субсидію на суму 1500 євро для підтримки місцевих традицій. Муніципалітет Ейндховена визначає суми, які він надає у фонд культури на 4 роки для субсидій, суми наданих субсидій для BIS та PLUS від фонду не є фіксованими, а визначаються наявними коштами і заявленими бюджетами.
Обсяг субсидій, виділених на фонд культури муніципалітетом Ейндховена:

Структура і динаміка субсидіювання фонду культури Ейндховена:

Також, на рівні міста Ейндховен фондом культури заснована премія культури, яку можуть отримати як інституції, так і індивідуальні митці за внесок у розвиток культури міста. Радою культури відбираються заявки. Далі за результатами обговорення, формується список з 5-ти кандидатів у кожній з двох номінацій: за досягнення та для заохочення (стимулювання). Оцінювання кандидатів проходить як за виставленими журі балами, так і голосами громадськості. Оцінки додаються і оголошується переможець у кожній з номінацій з грошовою винагородою 7,5 тис. євро. Програма «Креативні індустрії» фонду культури передбачає грантове фінансування для проектів співробітництва між представниками креативних індустрій, надає можливості для дизайнерів і художників у сфері інновацій, аудиторій на національному та міжнародному рівні. Максимальне фінансування становить 35 тис. євро, а співфінансування партнерів повинно становити не менше 20%. Проект має розпочатися протягом 3 місяців після отримання фінансування та завершитись протягом 12 місяців.

Механізм відбору
Відбір заявників на отримання фінансування і ухвалення рішень від фонду здійснює його Рада культури. При цьому, процедура відбору визначається під кожну програму індивідуально.

Для програм субсидіювання:
1. ВІS:
– вимоги до заявника: заява виключно в електронній формі; детальний бюджет на 4 роки з поясненнями; програма ініціатив на 4 роки з 10-ти розділів, яка відповідає на основні питання щодо обґрунтування потреби і важливості фінансування;
– критерії оцінки заявника: художня якість; охоплення аудиторії; додана культурна і економічна вартість для міста;
– критерії оцінки програми: чіткість цілей і завдань; рівень обґрунтування; баланс амбіцій та реальності; стан менеджменту; вибір партнерів та співпраця з ними; показники якості;
– субсидійована організація щороку подає проміжний звіт до 1 липня про результати і використані кошти у встановленому форматі та аудиторський висновок – якщо розмір фінансування перевищує 200 тис. євро на рік. Якщо кошти, виділені на поточний рік, не були освоєні повністю, залишок направляється в спеціальний цільовий фонд, з якого у разі негативного річного операційного результату, може отримати дофінансування кожен із учасників програми.
2. PLUS-програма і PLUS-проекти:
– вимоги до заявника: не бере участі в ВІS;
– критерії оцінки програми/проекту: художня якість; охоплення аудиторії; додана культурна і економічна вартість для міста; розроблена матриця, за якою кожному з критеріїв може відповідати оцінка «відмінно», «добре», «задовільно», «слабо», «незадовільно»;
– заявки подаються лише онлайн і повинні містити план діяльності, формат пропозиції, бюджет і пояснення до нього. Є затверджена схема звітування та терміни розгляду заявки.
3. Snelgeldfonds:
– вимоги до заявника: подається вперше;
– критерії оцінки заявки: чіткість обґрунтування; цілі; важливість субсидії для досягнення цілей;
– критерії оцінки програми/проекту: художня якість; охоплення аудиторії; додана культурна і економічна вартість для міста; розроблена матриця, за якою кожному з критеріїв може відповідати оцінка «відмінно», «добре», «задовільно», «слабо», «незадовільно»;
– заявки подаються лише онлайн і розглядаються впродовж 4-х тижнів; термінів прийняття заявок немає, вони розглядаються впродовж усього року до моменту досягнення максимальної суми, яка передбачена фондом на цей напрям на рік.
4. Gilden:
– вимоги до заявника: гільдія нараховує хоча б 15 членів; виступає мінімум 4 рази в рік;
– заявки подаються щорічно до 1 жовтня онлайн, а рішення приймається Радою культури фонду не пізніше 31 грудня про фінансування на наступний рік, надходження коштів відбувається разово.

У випадку невиконання одержувачем субсидій своїх зобов’язань, кошти повинні бути повернені. Якщо вони спрямовувалися на купівлю рухомого чи нерухомого майна, його вартість повинна бути відшкодована після оцінки незалежним експертом.
Причини відмови заявнику у наданні субсидіювання фондом:
– заявка оформлена неправильно;
– діяльність заявника не спрямована на Ейндховен;
– цілі та діяльність заявника суперечать законодавству чи громадським інтересам;
– заявник має взаємовідносини з іншими фондами, приватними компаніями, діяльність яких суперечить принципам фонду;
– заявник володіє достатніми власними чи залученими раніше коштами для втілення проекту.

Для програми «Креативні індустрії» діє така процедура відбору:
– вимоги до заявника: культурною організація/дизайнери/художники, пропозиція повинна передбачати співпрацю між заявником та кількома партнерами; пропозиція демонструє прагнення постійно закріплювати знання та результати експерименту в навчальному середовищі для третіх сторін, наприклад, на тренінгу чи на робочому місці;
– критерії оцінки заявки: художня якість; мотивація; зв’язок з містом; можливість використання результатів у майбутньому; обґрунтованість інструментів втілення;
– заявки подаються лише онлайн і повинні складатися з плану проекту, бюджету, листа про наміри.

Можливості та ризики досвіду для Львова
Досвід фонду культури міста Ейндховен може бути корисним для Львова у таких напрямах:
1. Можливість впровадження грантових програм різної тривалості залежно від масштабності культурних проектів.
2. Максимально спрощена процедура онлайн-подання грантової заявки.
3. Прозора і чітко прописана процедура оцінки проектів із застосуванням матриці відповідності.
4. Орієнтованість на додану культурну цінність і економічну вартість для міста при відборі заявлених проектів.
5. Переваги цільового спонсорства для приватних компаній та меценатів значно підвищують рівень довіри до фонду і стимулюють залучення коштів.
6. Фокус на розбудові культурної мережі міста через налагодження Фондом співробітництва між представниками культури, місцевою владою і приватними спонсорами, споживачами культурного продукту.

Ризики, які виникають при перенесенні даної моделі на Львів:
1. Нестача коштів та ймовірність їх нераціонального розподілу між великою кількістю програм через неправильне визначення пріоритетів фінансування.
2. Складність формування експертної Ради у зв’язку з багатьма напрямами фінансування для забезпечення об’єктивної оцінки і, відповідно, потреба додаткового залучення профільних експертів, що значно затягує тривалість процедур відбору і затвердження проектів.

Корисні посилання
Stichting Cultuur Eindhoven: https://www.cultuureindhoven.nl/cultuur-eindhoven/
Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020: https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2016/09/20160224-Subsidieregeling-Cultuur-Eindhoven-2017-2020/
Concept Cultuurbrief 2017-2020: http://staging.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2017/01/3.-Cultuurscan-en-Cultuurbrief-2017-2020/
Advies Cultuurraad Basisinfrastructuur: https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/bestanden/Advies-Cultuurraad.pdf
RUIMTE VOOR VERBEELDING EN VERBINDING Beleidsplan / Jaarplan 2017:
https://www.cultuureindhoven.nl/wpcontent/uploads/2016/09/Beleids_Jaarplan-Cultuur-Eindhoven-2017_openbaar.pdf
Tussentijdse rapportage 2018:
https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2018/11/20181105-Tussentijdserapportage-KPI-2018-182CEI0918.pdf
Matrix beoordeling voor:
https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2017/08/Matrix-beoordeling-voor-publicatie.pdf

На замовлення Інституту стратегії культури дослідження виконала Агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

Поділитися