Вроцлав, Польща. Кількість жителів – 632 тис. осіб (на 2018 р.)
Європейська столиця культури 2016 р.

Особливості фінансування
Останні роки Вроцлав знаходиться у п’ятірці лідерів у рейтингах фінансування культури. Вроцлав розглядає фінансування культури як інвестицію, тому сприяє реалізації проектів у сфері культури та розвитку туризму. Для промоції міста через історичну спадщину створили вроцлавський культурний парк «Старе місто». З бюджету міста дофінансовують культурні програми, в тому числі нагороди для діячів/організацій культури в різних сферах. Окрім того, для реалізації конкретних програм оголошують конкурси, на які можуть подаватись неприбуткові культурні установи. У бюджеті міста на 2016 р. видатки на культуру становили більше 47 млн. євро (5% від бюджету). Кошти виділялись на підтримку оркестрів, філармоній, хори, театри,
музеї, бібліотеки, архіви, культурні проекти та ініціативи, охорону культурної спадщини, будинки, клуби та інші осередки культури, галереї, виставкові центри та інші установи.
Для реалізації програми Вроцлав – «Європейська столиця культури 2016» у 2016 р. рада міста об’єднала зусилля двох організацій: Вроцлав 2016 та Центру мистецтва «Impart». Після завершення програми та визначення результатів як позитивних, у 2018 р. ці інституції перетворено на нову організацію Strefa Kultury Wrocław. Організація займається розвитком культури в місті за трьома основними напрямами: місця, фестивалі, програми.
Однією з програм є Mikrogranty. Це конкурс соціокультурних проектів, де кожен мешканець може отримати підтримку для реалізації власної ідеї розвитку культури міста. Сьогодні ця програма частково реалізується через бюджет участі, а Strefa Kultury Wrocław допомагає з підготовкою та реалізацією проектів. Найближчим часом заплановано перегляд процедур та збільшення кількості заявок з 30 до 100. Інша програма Sąsiadujemy передбачає залучення мешканців міста до організації культурних подій в своєму районі.
Наступна – AIR Wro – програма резиденцій та навчання. Ще одна – Koalicja Miast – спрямована на підтримку міст, які збираються подавати заявку на конкурс Європейської столиці культури. Також є програма – Wrocławski Program Wydawniczy – для публікації книжок та періодичних видань про Вроцлав та регіон.
Strefa Kultury Wrocław веде програми Mikroagora та Akademia Mikrograntów. Перша призначена для гуртування людей, які реалізовували проекти за різними програмами, а друга – це комплекс навчань для створення ефективних проектів та коректних заявок на конкурси для осіб/організацій без досвіду.

Джерела фінансування
Програма повністю фінансується з міського бюджету.

Напрями фінансування
Основним напрямком є соціокультурні проекти. Проекти мають сприяти розвитку різних районів міста, а не тільки центральної частини.

Механізм відбору такий самий, як і для інших проектів бюджету участі. Культурні проекти не мають окремого конкурсу та критеріїв. Для того щоб Strefa Kultury Wrocław надала організаційну підтримку, вартість проекту не повинна перевищувати 1,2 тис. євро. Пріоритет надається заявникам без досвіду реалізації проектів.

Можливості та ризики досвіду для Львова
Досвід фінансування культури міста Вроцлав може бути корисним для Львова у таких напрямах:
1. Орієнтування на розвиток різних районів міста.
2. Підтримка заявників без досвіду.
Основним ризиком варто визначити роль Strefy Kultury Wrocław як організації, яка має програми підтримки заявників та допомагає в реалізації проектів, але не має власного фонду для фінансування проектів або окремої програми розвитку культури в бюджеті участі.

Корисні посилання:
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia: http://bip.um.wroc.pl/artykul/229/3197/wydzial-kultury; http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124
Raport Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacjawydatków na kulturę: https://nck.pl/badania/raporty/finansowanie-kultury-przez-samorzady-plany-wykonanie-realizacja-wydatkow-na-kulture
Strefa Kultury Wrocław : https://strefakultury.pl/

На замовлення Інституту стратегії культури дослідження виконала агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

Поділитися