Аналітичний огляд підготовлено в рамках проекту «Можливості та механізми створення міських фондів культури», який реалізує Інститут стратегії культури та агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради у червні-жовтні 2020 року.

Метою аналітичного огляду є структурування інформації про попе редні етапи створення Фонду культури Львова (далі – ФКЛ), а також огляд підходів до фінансування культури на локальному рівні за кордоном та в Україні.

Для підготовки аналітичного огляду використано результати з попередніх етапів досліджень, які у грудні 2018 – квітні 2019 року на замовлення Інституту стратегії культури підготували експерти Агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. Враховано результати публічних обговорень створення ФКЛ, а також обговорення суміжних тем зі сфери культури у Львові. Опрацьовано аналітичні матеріали щодо фінансування культури в Україні
та за кордоном – дослідження, описи кейсів, медіа матеріали.

При цьому важливо розуміти, що складова з фінансуванням культури
на локальному рівні є малодослідженою з двох причин. По-перше, через відсутність уніфікованих підходів до розробки політик 1, застосування різних інструментів та форматів фінансування. По-друге, відсутня система уніфікованих індикаторів вимірювання впливу, міста не збирають відповідні статистичні дані, а малі міста в поодиноких комплексних дослідженнях здебільшого представлені як приклади з описами унікальності кейсу.

Читати аналітичний огляд «Фонд культури Львова як інструмент підтримки культури на локальному рівні» тут.

Аналітичний огляд підготовлено експертами Агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Поділитися